Methoden

Verkennen / Analyse

 • Mindmaps
 • Context Diagrams
 • Landschappen / Archipels
 • SWOT
 • MoSCoW
 • Cijfers / feiten

Vormgeven

 • Dromen over de toekomst
 • Events / gebeurtenissen
 • Story Boards
 • Road Map
 • Bedrijfs Informatie Plan
 • Proces Flow – Swim Lanes
 • Interactie Netwerk
 • Object Oriented & Functional
 • State Transition Diagram

Realiseren

 • Architectuur Principes
 • .., Prince2, MSP, ..
 • Product Break Down
 • Organigram
 • Mijlpalen
 • SADT diagram
 • Gantt-chart
 • Lean, Scrum/Kanban
 • Escalatie