Methoden

Verkennen / Analyse

  • Mindmaps
  • Context Diagrams
  • Landschappen / Archipels
  • SWOT
  • MoSCoW
  • Cijfers / feiten

Vormgeven

  • Dromen over de toekomst
  • Events / gebeurtenissen
  • Story Boards
  • Road Map
  • Bedrijfs Informatie Plan
  • Proces Flow – Swim Lanes
  • Interactie Netwerk
  • Object Oriented & Functional
  • State Transition Diagram

Realiseren

  • Architectuur Principes
  • .., Prince2, MSP, ..
  • Product Break Down
  • Organigram
  • Mijlpalen
  • SADT diagram
  • Gantt-chart
  • Lean, Scrum/Kanban
  • Escalatie