Tag: Sporen

AVG Spoorboekje

Wij hanteren het volgende spoorboekje bij de coördinatie van de veranderingen die nodig zijn om AVG-compliant te worden.

Nadat de AVG-coördinator is aangesteld worden in een aantal fasen de verschillende sporen afgelopen.

De fasen zijn:

  1. Inventarisatie van uw informatiehuishouding, dienstverlening en organisatie
  2. Het maken van een plan op basis van de inventarisatie en de eisen die AVG stelt
  3. Het realiseren van de aanpassingen conform plan
  4. Certificeren (niet verplicht) in samenwerking met certificeringsinstanties

De sporen die in elke fase worden geadresseerd, zijn:

  1. Besturing / governance: aanpassingen in beleid, middelen, monitoring en besturing.
  2. Bewustwording en opleiding van medewerkers zodat de juiste competenties, houding en gedrag worden ontwikkeld.
  3. Business / dienstverlening: aanpassingen in de relatie / interactie met klant en leveranciers, zowel qua communicatie als afspraken.
  4. Aanpassingen in proces en ICT, zowel qua applicatieve ondersteuning als registratie, mate van automatisering en anonimisering.
  5. Overig, zoals het creëren van kansen die het vertrouwen van klant en leverancier in uw organisatie vergroten.

Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek.