Tag: Verantwoordelijke

AVG en uw Organisatie

De AVG onderkent de volgende rollen binnen uw organisatie:

  1. de verwerkingsverantwoordelijke
  2. de functionaris voor gegevensbescherming (FG)
  3. de verwerker

Weet u wie dat zijn binnen uw organisatie?

De verwerker vervult meerdere taken in de front office zoals het vergaren van gegevens, het afhandelen van verzoeken (inzage in gegevens) en het muteren van gegevens. De verwerker vervult ook verschillende taken in de backoffice, zoals bijvoorbeeld analyse, waarbij anonimisering belangrijk is.

Uiteraard moeten alle activiteiten worden uitgevoerd onder het regime van de wet en in lijn met uw interne beleid t.a.v. persoonsgegevens (heeft u dat?).

AVG vraagt om bewustwording binnen uw organisatie en o.a. om opleiding van uw personeel.

Advies: begin met een inventarisatie en maak een plan, dan weet u waar u aan toe bent.