Tag: Verwerking

AVG – Verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is een essentieel onderdeel in de AVG, waaronder verschillende processen vallen, namelijk:

 1. Vergaren van persoonsgegevens
  • Rechtstreeks van betrokkene(n)
  • Indirect via derde partij
 2. Afhandeling van verzoeken van betrokkenen
  • Inzage in gegevens
  • Rectificatie van gegevens
  • Wijziging van de toestemming: bijv beperking doelstelling
  • Wissen van de persoonsgegevens
  • Bezwaar
 3. Verwerken van de gegevens conform doelstelling
  • Analyseren van de persoonsgegevens (anoniem)
  • Direct Marketing
  • Beoordeling van risicovolle verwerkingsactiviteiten
  • Raadpleging met Autoriteit Persoonsgegevens
 4. Afhandeling inbreuk
  • Melding inbreuk aan Autoriteit Persoonsgegeven
  • Mededeling inbreuk aan betrokkene(n)

Het schema hieronder geeft een overzicht.