Diensten

Verkennen / Analyseren

 • Belangrijke gebeurtenissen
 • Huidige situatie
  • Sterke punten
  • Verbeterpunten
 • Gewenste situatie
  • Kansen
  • Risico’s
  • Business Case

Vormgeven van de verandering

 • Road Map
 • Programma van Eisen
 • Plateau Planning
 • Architectuur

Realiseren van de verandering

 • Projectdefinitie
 • Project Plan
 • Projectteam
 • Verantwoording
 • Opleveren