Opdrachten

Tabel met alle opdrachten
Uitgevoerde opdrachten - project, interim
Periode Sort ascending Organisatie Opdrachtnaam Rollen
/ VNG Realisatie Domein Werk & Inkomen Coordinator
/ Logius, Ministerie BZK Regie op Gegevens - Pilot Woningcorporaties Projectmanager, Epic Owner
/ Logius SAFe Organisatie Ontwikkeling Business Consultant
/ Logius Marktaanpak Zorg Business Consultant, Kwartiermaker
/ Logius Marktanalyse Business Consultant
/ Logius Waterschappen Business Consultant
/ Logius Routekaartoverleg Voorzitter, Coordinator
/ NEN Roadmap 2023 Enterprise Architect
/ Logius Verwerkersovereenkomsten - AVG Coordinator
/ Logius Pro-Actief Beheer MijnOverheid Business Consultant
/ Logius Digitaal Machtigen Business Consultant
/ Logius Gemeentelijke Herindeling 2019 Business Consultant, Coordinator
/ Logius Doorontwikkeling MijnOverheid Business Consultant, Portfolio Manager
/ Wigo4it Documentkoppeling - DMS Projectmanager, Epic Owner
/ Wigo4it Zorgtraject Gemeenten Business Consultant
/ Wigo4it Change Management - Galbraith Business Consultant, Change Manager
/ Wigo4it Governance - Roadmap Business Consultant, Kwartiermaker
/ Wigo4it Arbeidsontwikkeling Business Consultant, Kwartiermaker
/ Wigo4it Levensonderhoud - Inkomensverstrekking Business Consultant
/ Wigo4it Innovatie Sociaal Domein - Programma van Eisen Business Consultant
/ Gemeente Amsterdam Treiteraanpak Business Consultant, Business Architect
/ DNWB Klachtafhandeling Hoofd Klantcontact, Business Consultant
/ DNWB Klantcontact Interim Manager, Hoofd Klantcontact
/ Gemeente Rotterdam Veiligheidsdashboard - Verbeteren Projectleider, Business Consultant
/ Gemeente Tilburg Implementatie Workflow (SquitXO) Projectmanager