PvA - Plan van Aanpak

Submitted by admin on Thu, 05/06/2021 - 09:47

Als voorbeeld hieronder een gedetailleerde uitwerking van een plan met helemaal onderaan de mijlpalen. In gesprekken met betrokken partijen is een dergelijk schema handig als leidraad. Het helpt bij volledigheid en juistheid van het plan.

SADT - Plan van Aanpak