Arbeidsontwikkeling

Submitted by admin on Sat, 04/17/2021 - 11:58
Opdracht.Periode
-
Opdracht.Organisatie
Opdracht.Status
Afgerond
Methoden

Zaaktypen Werk

De zaaktypen zijn gedefinieerd na een uitvoerige analyse, waarvan het resultaat (netwerk met business objecten en hun onderlinge relaties) hieronder is weergeven:

Arbeidsontwikkeling Business Objecten Netwerk

Opdracht.Doelstellingen
Programma van Eisen - Arbeidsontwikkeling
Opdracht.Resultaten
10 Workshops met specialisten Werk Domein G4
Specificatie van dienstverlening Werk G4 - overeenkomsten en verschillen
Informatieanalyse Werk - Netwerk Business Objecten en hun onderlinge interactie
Specificatie Zaaktypen Werk
Vertaling van de zaaktypen in archimate notatie
Opdracht.Rollen
Business Consultant
Kwartiermaker