AVG (GDRP)

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zorg dat u er klaar voor bent.

  1. 99 AVG artikelen in één oogopslag
  2. AVG op hoofdlijnen
  3. AVG spoorboekje
  4. AVG en uw Organisatie
  5. AVG en uw ICT
  6. AVG en Transparantie
  7. AVG en Profilering
  8. AVG en Verwerking
  9. GegevensBeschermingsEffectBeoordeling
  10. AVG en te verschaffen informatie

Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek.

GDPR = General Data Protection Regulation