Realiseren

Na de verkennende fase volgt de fase van realiseren. Alle output van de verkenningsfase dient als input voor de realisatiefase.

Realiseren

In projectorganisaties gaat het realiseren aan de hand van een roadmap met afgebakende opdrachten met eigen financiering die via architectuur (PSA) en een plan van aanpak (PID) worden gerealiseerd.

In Agile organisaties vindt realisatie plaats langs de lijn van een roadmap met geprioriteerde Epics met Portfoliomanagement, Productmanagement, Scrum Teams (Product Owners).

Bij refinement van Epics zijn architecten, portfolio- en productmanagers betrokken. Bij refinement van features en enablers zijn productmanagers, product owners en de scrumteams betrokken.

Via prioritering worden veranderingen opgepakt en gerealiseerd.

IXXI helpt u graag bij het gestalte geven en realiseren van uw opdrachten; 06 5379 1865, b.kooter@ixxi.nl