Agile en Projecten

Veel organisaties zijn gewend om de verandering met behulp van projecten te organiseren. In toenemende mate wordt het agile/flexibel gedachtengoed geintroduceerd. Tijdens introductie leidt dit tot onbegrip en daarmee botsingen.

Projectmatig en Agile werken

 

Tradioneel worden projecten gefinancieerd en hebben projecten hun eigen ontwikkelteam(s). In de agile wereld heb je echter een ontwikkelfabriek met scrum teams die voor het komende jaar gefinancieerd zou moeten zijn. Voordat ook de buitenwereld dat begrijpt kost enige tijd. Projecten moeten dan via de portfolio-backlog en prioriteitstelling de benodigde capaciteit claimen in de fabriek. Dit is een complex proces dat niet zonder horten en stoten zal verlopen.

IXXI heeft ruime ervaring om u hierbij te helpen en pragmatisch mee om te gaan. Uiteindelijk komt het neer op vertrouwen en de wil tot samenwerken en niet op het dogma van een methodiek.