Denkraam - De Mens Centraal

Submitted by admin on Sun, 05/16/2021 - 22:50

De mens centraal is een begrip dat regelmatig voorbij komt. Maar wat betekent dat nou eigenlijk. In mijn werk, met mijn voeten in de informatiehuishouding, neem ik de mens altijd mee in de modellering. Bij het afscheid van mijn eerste werkgever BSO/Origin, waar ik 8 jaar heb gewerkt, kreeg ik het schilderij van Da Vinci als cadeau van collega’s, omdat zij vonden dat ik de mens altijd centraal stel.

Het bedrijfsleven is op zoek naar verbetering in de dienstverlening en noemt het “De Klant Centraal”, gemeenten noemen het “de Inwoner Centraal” en bij de centrale overheid heet het “De Burger Centraal”. Mooie kreten, maar wat betekent het nou eigenlijk. Die vraag stelde ik mezelf en ik heb daarom een denkraam (mindmap) gemaakt van dit begrip. Feedback of aanvulling is van harte welkom en wellicht dat het U/ons verder helpt bij nader concretiseren van het vraagstuk om de wereld een betere leef- en werkomgeving te maken.

Ik denk er nu over na om een vergelijkbaar denkraam te maken met het thema “De mens NIET centraal”. Ik vermoed dat de rapportage van de toeslagenaffaire hiervoor als input te gebruiken is.

De Mens Centraal